วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2024

👑พช.ตราด ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566 – สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

⏰วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอิรยศ เอนก พัฒนาการจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566 โดย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด

💎วาระการประชุม มีดังนี้

1.ผู้บริหารย้ายเข้าในพื้นที่จังหวัดตราด จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย

– นายพงษ์พัฑฒ์ สินราย ตำแหน่ง นายอำเภอเขาสมิง

– นายเทวิน แสวงสิน ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดตราด

– นายอาทร ชัยยันต์ ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดตราด

– พันเอก สุทธิศักดิ์ วงศ์ยอด ตำแหน่ง สัสดีจังหวัดตราด

2.รายงานผลการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง (เนิน 400) และช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น

4.การดำเนินการเรื่อง อาวุธปืน

5.โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

6.สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เดือนมกราคม 2566

7.รายงายผลการดำเนินการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด

8.การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

9.รายงานสภาพอากาศ/รายงานสถานการณ์น้ำ

10.ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดตราด และเรื่องดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดตราด ประจำเดือนธันวาคม 2565

11.สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด

📌สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด นำเรื่องเข้าที่ประชุม ดังนี้

1.รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ “คนตราด อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน”

2.รายงานเรื่อง ผ้าไทย ใส่ให้สนุก โดยยอดจำหน่ายเดือนมกราคม 2566 รวมทั้งสิ้น 84,000 บาท

3.รายงานเรื่อง โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยเดือนมกราคม 2566 มีกิจกรรมเอามื้อสามัคคี จำนวน 1 แปลง ที่อำเภอเขาสมิง

🏆ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้มอบประกาศต้นแบบบรรจุภัณฑ์

– “ผลมะพร้าวสีน้ำตาล” ให้แก่ ผู้ชนะเลิศการประกวดเนื้อกะปิ ประเภทโฮมเมด ให้แก่ กะปิแม่รำพึง

– “ผลมะพร้าวสีเขียว” ให้แก่ ผู้ชนะเลิศการประกวดเนื้อกะปิ ประเภทกะปิมีมาตรฐาน (อย.) ให้แก่ กะปิเกาะช้างบ้านลุงแดง

และมอบประกาศสิทธิในการผลิตบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ Little 9 Fineday ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด โดยนายนาวิน วิภาตนาวิน และนางสาววิภาวี แย้มกลีบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้ออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์

📸📸📸ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#กระทรวงมหาดไทย

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#SDGsforAll

#ChangeforGood

#ตราดสวรรค์ตะวันออก

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)

ตราด

ตราด

เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

Related Posts

Next Post

บทความ แนะนำ

No Content Available

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.